EIZO ColorEdge eindejaars CashBack

Terug naar productpagina

EIZO ColorEdge eindejaars CashBack - Actievoorwaarden

 

DE INITIATIEFNEMER

De initiatiefnemer van deze EIZO ColorEdge eindejaarsactie is EIZO Europe GmbH The Netherlands, Dr. Holtroplaan 34-36, 5652XR Eindhoven (“EIZO”).

 

DEELNEMERS

Alle deelnemers aan deze EIZO ColorEdge eindejaarsactie dienen 18 jaar of ouder te zijn.

Deelnemers dienen het product bij een in Nederland gevestigde EIZO ColorEdge PREMIUM PARTNERS (o.a. Eizowinkel.nl) gekocht te hebben.

Retailers en distributeurs zijn van de promotie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.

Door het inzenden van het aanvraagformulier worden deelnemers geacht automatisch in te
stemmen met deze actievoorwaarden.

 

INVULLEN DEELNAME FORMULIER

Om voor de actie in aanmerking te komen, dient de deelnemer op of tussen 1 december en 31 december 2018 een nieuwe EIZO ColorEdge monitor te kopen en het online aanvraagformulier (beschikbaar via www.eizo.nl/cashback) volledig en naar waarheid in te vullen en samen met een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van aankoopdatum te uploaden.

De inzending dient vóór 13 januari 2019 (zijnde de absolute sluitingsdatum voor inzending) door EIZO te zijn ontvangen.

EIZO behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde of onleesbare aanvragen of aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen, uit te sluiten van deelname aan deze actie.

Per aangekochte EIZO ColorEdge monitor is slechts één aanvraag voor cashback toegestaan.

Indien u de EIZO ColorEdge monitor retourneert, vervalt het recht op de cashback en dient de eventueel reeds ontvangen promotie aan EIZO terugbetaald te worden.

 

CASHBACK

Deze promotie is geldig bij aankoop van één van de geselecteerde monitoren die hieronder worden vermeld:

Actieproducten

Promotie

EIZO ColorEdge CS2420

€50 cashback

EIZO ColorEdge CS2730

€50 cashback

EIZO ColorEdge CG247X

€100 cashback

EIZO ColorEdge CG2420

€100 cashback

EIZO ColorEdge CG2730

€100 cashback

EIZO ColorEdge CG277

€100 cashback

EIZO ColorEdge CG248-4K

€100 cashback

EIZO ColorEdge CG318-4K

€100 cashback

 

Is aan alle voorwaarden voldaan, dan zal EIZO de cashback rechtstreeks overmaken naar de bankrekening van de deelnemer.

Per ingezonden aanvraagformulier wordt slechts één cashback uitgekeerd.

EIZO probeert alle aanvragen tot cashback binnen 20 werkdagen vanaf de datum van ontvangst te verwerken. EIZO is niet aansprakelijk voor aanvragen die niet binnen het genoemd aantal dagen worden verwerkt.

EIZO accepteert geen verantwoordelijkheid voor onjuist geadresseerde, vertraagde of zoekgeraakte poststukken, onleesbare aanvraagformulieren of beschadigde post. Aanvragen per fax of telefoon worden niet in behandeling genomen.

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

EIZO is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of letsel van welke aard dan ook veroorzaakt of ondergaan door een deelnemer aan deze actie. Niets in deze actievoorwaarden zal er echter toe leiden dat de aansprakelijkheid van EIZO wordt uitgesloten of beperkt als gevolg van aantoonbare grove nalatigheid of opzet van EIZO of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten.

EIZO is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod tot cashback als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod tot cashback niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.

EIZO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die na de hierboven in artikel genoemde sluitingsdatum worden ontvangen.

EIZO is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel

 

PRIVACY STATEMENT

EIZO heeft aandacht voor uw privacy en de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen door EIZO uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van deze actie. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde computer en handmatig toegankelijke bestanden. Met het inzenden van het aanvraagformulier gaat u automatisch akkoord. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te wissen.

 

WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE

8.1 EIZO behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Voor wijzigingen kunt u de website van EIZO www.eizo.nl/cashback raadplegen. Mocht u nog vragen hebben over deze cashback actie, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@eizowinkel.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 070-8200363.

 

Het online CashBack aanvraagformulier vindt u hier  www.eizo.nl/cashback