EIZO Cashback

Deze promotie is geldig bij aankoop van een ColorEdge monitor van één van de geselecteerde monitoren die hieronder worden vermeld:

Actieproducten Promotie
EIZO ColorEdge CS2410 €25 cashback
EIZO ColorEdge CS2420 €50 cashback
EIZO ColorEdge CS2731 €50 cashback
EIZO ColorEdge CS2740 €50 cashback
EIZO ColorEdge CG247X €100 cashback
EIZO ColorEdge CG2420 €100 cashback
EIZO ColorEdge CG2730 €100 cashback
EIZO ColorEdge CG279X €100 cashback
EIZO ColorEdge CG319X €150 cashback

 

Actievoorwaarden EIZO Cashback actie

1. DE INITIATIEFNEMER
1.1 De initiatiefnemer van deze EIZO Cashback actie is EIZO Europe GmbH, Dr. Holtroplaan 34-36, 5652XR Eindhoven (“EIZO”).

 

2. DEELNEMERS
2.1 Alle deelnemers aan deze EIZO cashback actie dienen 18 jaar of ouder te zijn.
2.2 Alle deelnemers dienen woonachtig te zijn in Nederland, België of Luxemburg.
2.3 Deelnemers dienen het product in een in Benelux gevestigde winkel of webshop te hebben gekocht.
2.4 Alle actieproducten moeten zijn gekocht via onze ColorEdge Premium Partners en Graphic Partners. Deze partners zijn te vinden op: https://www.eizo.nl/kopen-bij-eizo/dealers/coloredge/ en https://www.eizo.be/nl/kopen-bij-eizo/dealers/coloredge/ 
2.5 Retailers en distributeurs zijn van de promotie uitgesloten en komen niet in aanmerking voor deelname namens hun klanten.
2.6 Door het inzenden van het aanvraagformulier worden deelnemers geacht automatisch in te
stemmen met deze actievoorwaarden.

 

3. DEELNAME

3.1 Om voor de actie in aanmerking te komen, dient de deelnemer op of tussen 19 mei en 30 juni 2021 een nieuwe EIZO ColorEdge monitor te kopen en het online aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen en samen met een kopie van het aankoopbewijs met vermelding van aankoopdatum te uploaden.
3.2 De inzending dient vóór 16 juli 2022 (zijnde de absolute sluitingsdatum voor inzending) door
EIZO te zijn ontvangen.
3.3 EIZO behoudt zich het recht voor om onvolledig ingevulde of onleesbare aanvragen of aanvragen die na de sluitingsdatum zijn ontvangen, uit te sluiten van deelname aan deze actie.
3.4 Per aangekochte EIZO ColorEdge monitor is slechts één aanvraag voor cashback toegestaan.
3.5 Indien u de EIZO ColorEdge monitor retourneert, vervalt het recht op de cashback en dient de eventueel reeds ontvangen promotie aan EIZO terugbetaald te worden.

 

4. CASHBACK

4.1 Deze promotie is geldig bij aankoop van een ColorEdge monitor van één van de geselecteerde monitoren die hieronder worden vermeld:

Actieproducten Promotie
EIZO ColorEdge CS2410 €25 cashback
EIZO ColorEdge CS2420 €50 cashback
EIZO ColorEdge CS2731 €50 cashback
EIZO ColorEdge CS2740 €50 cashback
EIZO ColorEdge CG247X €100 cashback
EIZO ColorEdge CG2420 €100 cashback
EIZO ColorEdge CG2730 €100 cashback
EIZO ColorEdge CG279X €100 cashback
EIZO ColorEdge CG319X €150 cashback

4.2 Is aan alle voorwaarden voldaan, dan zal EIZO de cashback rechtstreeks overmaken naar de bankrekening van de deelnemer.

4.3 Per ingezonden aanvraagformulier wordt slechts één cashback uitgekeerd.

4.4 EIZO probeert alle aanvragen tot cashback binnen 20 werkdagen vanaf de datum van ontvangst te verwerken. EIZO is niet aansprakelijk voor aanvragen die niet binnen het genoemd aantal dagen worden verwerkt.

5. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
5.1 EIZO is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, beschadiging of letsel van welke aard
dan ook veroorzaakt of ondergaan door een deelnemer aan deze actie. Niets in deze
actievoorwaarden zal er echter toe leiden dat de aansprakelijkheid van EIZO wordt
uitgesloten of beperkt als gevolg van aantoonbare grove nalatigheid of opzet van EIZO of
enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten.
5.2 EIZO is niet aansprakelijk voor niet-naleving van dit aanbod tot cashback als dit wordt veroorzaakt door omstandigheden zoals overmacht die, zonder schuld van een van beide partijen, tot gevolg hebben dat het aanbod tot cashback niet of op onbevredigende wijze kan worden uitgevoerd.
5.3 EIZO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die na de hierboven in artikel 3.2 genoemde sluitingsdatum worden ontvangen.
5.4 EIZO is niet aansprakelijk voor gevolgen van wijzigingen in deze actievoorwaarden, gemaakt conform hierboven genoemd artikel 5.1.

6. PRIVACY STATEMENT
6.1 EIZO heeft aandacht voor uw privacy en de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen door EIZO uitsluitend worden gebruikt voor de administratie van deze actie. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op een beveiligde computer en handmatig toegankelijke bestanden. Met het inzenden van het aanvraagformulier gaat u automatisch akkoord. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te wissen.

7. TOEPASSELIJK RECHT
7.1 Op deze cashback actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel
voortvloeien uit deze cashback actie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.


8. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE INFORMATIE
8.1 EIZO behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Voor wijzigingen kunt u de website van EIZO www.eizo.nl/cashback raadplegen. Mocht u nog vragen hebben over deze cashback actie, dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected] of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer +31 (0)40-7600360.